Aanmeldingsformulier

Het boek ‘Het gedwongen onderwijs voorbij’ gratis voor de eerste 50 aanmelders!

Download dit AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDING
LIDMAATSCHAP VRIJ ONDERWIJS 

Ik meld me aan voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging voor vrij onderwijs.
Hierbij meld ik me vast aan als gewoon lid van de coöperatieve vereniging voor Vrij Onderwijs en betaal vooruit voor het lidmaatschap. Zodra de
Ik betaal € 25,– (gewoon lidmaatschap)/ € 10,– (scholieren) lidmaatschapsbijdrage. € ……………….
Ik neem ………….. aantal participaties á € 100 (minimaal één en maximaal tien stuks)
(voor scholieren niet verplicht)
Totaal voor € ……………..
__________
Totaalbedrag € ………………

 Ik kom graag in aanmerking voor een actief lidmaatschap en ontvang een uitnodiging voor een gesprek daarover. (Aankruisen indien van toepassing)
 Ik wil ook graag een bedrag schenken/lenen aan het Fonds voor Vrij Onderwijs, te weten € ……………………. Ik maak dit over aan STF Fonds voor Vrij Onderwijs, NL18TRIO 2025 0 83  71.

Ik stort het totaalbedrag op rekening NL 09TRIO 0379 4081 98 t.n.v. Vrij Onderwijs,o.v.v. het type lidmaatschap (gewoon of actief) waar u voor kiest.Vermeld bij de overboeking uw naam in de omschrijving, indien u vanaf een bankrekening betaalt die een andere naam heeft, zodat wij uw betaling kunnen samenbrengen met de gegevens op dit formulier!
De heer / mevrouw (Voornaam en voorletters): ………………………………………………………………………………
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres en/of telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………..
Ik wil te zijner tijd graag een exemplaar van de statuten per e-mail ontvangen 0 ja 0 nee
+) doorstrepen wat niet van toepassing is

Stuur het formulier aan:
Vrij Onderwijs
T.a.v. Ingrid Busink
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
Of via email naar: ingrid@cooperatievrijonderwijs.nl

Opzegging lidmaatschap Coöperatie voor Vrij Onderwijs
Een opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, per post (naar Coöperatie voor Vrij Onderwijs, Beckenstraat 1, 7233 PC Vierakker, per mail via info@cooperatievrijonderwijs.nl te worden doorgegeven. Vermeld hierbij altijd ook je lidmaatschapsnummer (te vinden op je ledenkaart). Ca. 2 maanden na de datum van opzegging wordt het bedrag van de participatie(s) teruggestort op je rekening (onder voorbehoud speciale omstandigheden (zie daarvoor de statuten).