Donatieformulier

Download dit Donatieformulier fonds voor vrij onderwijs

FONDS VOOR VRIJ ONDERWIJS

 

Donatieformulier

JA, ik wil de realisatie en ontwikkeling van vrij onderwijs ondersteunen met

 

Een donatie

o Een vaste donatie per maand van € …………………………….. per maand

o Een eenmalige donatie van € ………………………………………………..

o …………… % van mijn jaarlijkse bedrijfswinst.

 

Een lening

Ik leen aan de Coöperatie voor vrij onderwijs € …………………………………

Voor een periode van ………………………………..

o als renteloze lening

o tegen een rentetarief van ……………………% (max. 3%) per jaar

Ik ontvang eerst een leenovereenkomst, waarna ik het bedrag zal overmaken.

 

Gesprek

o Ik wil graag eerst nog een gesprek.

 

Ik maak het geld over op rekeningnummer  NL18TRIO 2025 0183 71 t.n.v. STF Fonds voor vrij onderwijs.

 

Naam:__________________________________________________________

 

Mailadres:_______________________________________________________

 

Adres: ___________________________________________________________

 

Plaats: ___________________________________________________________

 

Telefoonnummer: ____________________________________________________

 

Datum:________________

HANDTEKENING:

U kunt het formulier opsturen naar:

Per mail: info@cooperatievrijonderwijs.nl

Per post:

Vrij Onderwijs

Beckenstraat 1, 7233 PC Vierakker