Expertisecentrum voor vrij onderwijs

Het starten van een initiatief en het realiseren van vrij onderwijs is tot op zekere hoogte eenvoudig, maar uiteindelijk ook een ingewikkeld en intensief proces. Iedereen die daarmee begint zal tegen vraagstukken oplopen, waar hij of zij niet eerder mee te maken heeft gehad. We weten dus dat er behoefte zal bestaan aan advies en ondersteuning op tal van gebieden.
Bij elk initiatief zijn mensen betrokken die een zekere expertise in hun leven hebben ontwikkeld. We hebben ervaren dat mensen vaak bereid zijn om hun kennis, inzichten en ervaringen met anderen te delen. Vandaar dat wij een expertisecentrum in het leven hebben geroepen ten behoeve van initiatieven voor vrij onderwijs, om deze mogelijkheden te ondersteunen.

In het expertisecentrum werken mensen samen met een zekere deskundigheid over het realiseren en ontwikkelen van vrij onderwijs in de breedste zin van het woord. We willen deze expertise ter beschikking stellen van vrije onderwijsinitiatieven, in de vorm van advies, begeleiding of scholing, wanneer daar behoefte aan is. Dit tegen een betaling die voor beide partijen als passend wordt afgesproken. Dat kan in sommige gevallen ook betekenen dat het uiteindelijk kosteloos is.

Experts

Contact via info@vrijonderwijs.nl

Onze experts zetten zich van harte in om je te adviseren of te begeleiden. Vooralsnog tegen onkostenvergoeding. Voor langduriger begeleiding, workshops en scholing, worden wel kosten in rekening gebracht. Waar deze het budget van de aanvrager te boven gaan, kan ondersteuning worden aangevraagd bij het Fonds voor vrij onderwijs.

(Fonds voor vrij onderwijs)

We bieden o.a. begeleiding, advies of scholing, op de volgende gebieden. Heb je een andere vraag, neem gerust contact op.

Financiën

 • verschillende manieren van omgaan met de ouderbijdragen, schenkingen, leningen en sponsorgelden
 • financieel-inhoudelijke verhalen: inzicht in kooprelatie, leenrelatie en schenkrelatie van de school

Gemeenschapsvorming, besluitvorming en organisatie

 • Collegiaal leiderschap
 • Organisatie, gemeenschapsvorming, gedragen besluitvorming;
 • Starten van een initiatief, al doende: hoe gaat dat?
 • De rol van ouders en leerkrachten in de organisatie
 • Welke rechstvorm(en) kiezen we?

Locatie

 • Zoeken van een locatie;
 • Bestemmingswijzigingen, vergunningsaanvragen;
 • (ver)bouwbegeleiding vanaf ontwerp tot en met oplevering; ook ontwikkeling van een school in een woongemeenschap of ontwikkeling van een woongemeenschap rondom een school;contacten met gemeenten
 • Onderhoud en beheer van je locatie;

Pedagogiek en didactiek

 • Werken met combinatieklassen
 • Groei van de school en veranderen van klassesamenstelling
 • De vragen van kinderen van deze tijd: hoe passen we ons onderwijs erop aan?

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke (biografische) coaching

Expert worden bij de coöperatie

Kun je een bijdrage leveren voor initiatiefnemers en initiatieven in het vrij onderwijs? Laat het weten aan Ingrid Busink. We onderzoeken dan samen op welke manier je als actief lid deel uit kunt gaan maken van het expertisecentrum.

Zelf een school starten?

Oriëntatie-avonden ZELF EEN SCHOOL STARTEN?
Enkele keren per jaar organiseert de coöperatieve vereniging voor belangstellenden een oriëntatieavond over het zelf starten van een school. Bij voldoende belangstelling ook op verzoek in jouw eigen regio.  Zie de activiteiten voor de data.

Scholing, workshops

 • Samenwerkingspracticum: voor de noodzakelijke ontwikkeling van inzicht,  vaardigheden én verbinding van mens tot mens, bij de vorming van je initiatief en de gemeenschap
 • Gedragen besluitvorming
 • Omgaan met geld in de ontwikkeling van een schoolinitiatief
 • Overige scholing is in ontwikkeling

Onderzoekskring (‘denktank’)

In 2019 starten we een onderzoekskring om voor-te-denken hoe het onderwijs zich kan ontwikkelen als het vrij is van overheidsinmenging en wat we dan zelf willen organiseren. Wat is een gezonde bekostigingsstructur? Op welke manieren bewaken we het leerrecht voor kinderen? Hoe krijg je zicht op de verschillen tussen en de kwaliteit van scholen?